Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

Dantis ijans nan Pembroke Pines, FL

Èske w gen doulè? Pa gen rezon pou tann!

Nou ofri randevou ijans dantè menm jou pou nouvo pasyan ak pasyan ki deja egziste.

Si w bezwen sèvis dantè ijans nan Pembroke Pines, FL, rele Horizon Dental Care - Pembroke Pines Kounye a.

Pa gen moun ki espere bezwen yon dantis ijans, men ijans dantè ka rive nenpòt lè nan jounen an ak nenpòt jou nan semèn nan.

Kit se yon bagay ki senp tankou yon ranpli dan oswa yon pwosedi konplike, nou ka ba ou asistans. Rezon ki pi komen pou pasyan Pembroke Pines, FL nou yo bezwen dantis pou ijans yo se aksidan oswa doulè dan. Si dan ou te frape oswa fann li se petèt ijans dantè ki pi kritik. Si dan ou te frape soti nan yon aksidan, wè yon dantis pi vit posib pou sove dan ou. Menmsi ou pa t janm ale nan biwo Pembroke Pines, FL nou an anvan, nou kontan ede w pandan yon ijans dantè. Tanpri kontakte Horizon Dental Care - Pembroke Pines imedyatman si w bezwen swen ijan.

Rezon komen pou vizite yon Dantis Ijans nan Pembroke Pines, FL:

  • Doulè dan toudenkou oswa entans
  • Dan Chipped oswa Kase
  • Knocked-Out Dan
  • Pèdi yon ranpli
  • Pèdi yon kouwòn

Tretman dantè ijans nan menm jou nan Pembroke Pines, FL

Nou ka okipe divès kalite sèvis dantè ijans, nan biwo Pembroke Pines, FL nou an ki enkli sa ki annapre yo.

Terapi Kanal Rasin

Doulè nan dan souvan rezilta nan pouri ki te ale pi lwen pase emaye a ak dentin nan kaka a, kote nè dan an yo loje. Souvan yon kanal rasin ijans se pi bon opsyon pou soulaje doulè. Jiskaske ou vizite nou, ou ka aplike glas sou deyò machwè a pou diminye nenpòt anfle epi pran ibipwofèn pou jere doulè a.

Reparasyon Dan Chipped oswa Kase

Yon dan chiche oswa kase se yon egzanp yon ijans dantè toudenkou ki ka rive nan yon bagay ki senp tankou mòde nan manje oswa patisipe nan yon kolizyon difisil. Si nenpòt moso tonbe nan bouch ou, ou ka rasanble yo nan yon sache epi pote yo nan biwo Pembroke Pines, FL nou an, pran ibipwofèn pou diminye nenpòt malèz. Malgre ke nou pral fè tout efò posib pou sove dan natirèl ou, si domaj la twò vaste, nou ka oblije konsidere ekstrè dan an nèt.

Ekstraksyon dan ijans

Si w ap fè eksperyans doulè toudenkou oswa entans nan dan ou oswa machwè ou ka bezwen yon ekstraksyon dan ijans. Si dan ou ap pouri oswa domaje Pembroke Pines, FL nou an ap evalye sitiyasyon espesifik ou a epi rekòmande pi bon pwosedi ijans pou soulaje doulè ou.

Rele Horizon Dental Care - Pembroke Pines nan Pembroke Pines, FL jodi a nan (954) 546-7017 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Pembroke Pines, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Pembroke Pines nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 546-7017 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR