Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

Depistaj Kansè Oral nan Pembroke Pines, FL

Si w ap chèche yon tès depistaj kansè nan bouch nan Pembroke Pines, FL, rele Horizon Dental Care - Pembroke Pines.

Depistaj Kansè Oral yo se yon pati enpòtan nan egzamen dantè regilye nou yo epi yo enplike yon egzamen ak anpil atansyon anndan bouch ou ak lang ou.

Dantis Pembroke Pines, FL nou yo resevwa fòmasyon espesyal pou yo wè siy avètisman bonè kansè nan bouch ak bon teknik tès depistaj. Plis pase 30,000 ka kansè nan bouch yo dyagnostike chak ane. Bon nouvèl la se ke kansè nan bouch ka fasil pou dyagnostike ak yon egzamen anyèl kansè nan bouch, ak efektivman trete lè yo kenbe nan premye etap li yo.

Yo pral envestige siy sa yo pandan tès depistaj kansè nan bouch ou:

  • Plak wouj ak maleng - Plak wouj sou planche bouch la, devan ak sou kote lang lan, plak blan oswa woz ki pa geri epi ralanti geri maleng ki senyen fasil ka endike chanjman patolojik (kansè).
  • Leukoplakia - Sa a se yon blesi ki fè tèt di blan oswa gri, yon ti kras leve, ki ka parèt nenpòt kote andedan bouch la. Leukoplakia ka kansè oswa ka vin kansè si yo pa chèche tretman.
  • Bouch - Doulè, boul, oswa epesman jeneral nan tisi nenpòt kote nan gòj la oswa bouch ka siyal pwoblèm patolojik. Egzamen kansè nan bouch, dyagnostik, ak tretman.

FAQ sou tès depistaj kansè nan bouch

Konbyen fwa ou ta dwe fè yon tès depistaj kansè nan bouch?

Dapre Sosyete Ameriken Kansè a, li rekòmande pou moun ki gen plis pase 20 an yo tcheke chak twa ane ak moun ki gen plis pase 40 an yo tcheke chak ane.

Èske tout dantis fè tès depistaj kansè nan bouch?

Depistaj pou kansè nan bouch se yon pati nan egzamen tradisyonèl yon pasyan resevwa pandan yon vizit regilye.

Ki sa ki se yon tès depistaj kansè nan bouch?

Yon tès depistaj kansè nan bouch se yon egzamen ki fèt pou idantifye endikasyon kansè oswa kondisyon prekansè nan bouch ou. Depistaj la ap gen ladan tou yon egzamen sou bouch ou, lang ou, machwè ou, do kay ou, ak dèyè gòj ou.

Rele Horizon Dental Care - Pembroke Pines nan Pembroke Pines, FL jodi a nan (954) 546-7017 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Pembroke Pines, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Pembroke Pines nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 546-7017 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR