Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

TMD & TMJ Tretman nan Pembroke Pines, FL

Si w ap chèche tretman TMD ak TMJ nan Pembroke Pines, FL, rele Horizon Dental Care - Pembroke Pines.

TMJ oswa TMD la vle di Malfonksyònman Temporomandibular Joint / Twoub. Pwoblèm TMJ yo prezan nan 20 a 30 pousan nan popilasyon adilt la, sitou ant laj 20 ak 40 an.

Fanm yo gen tandans gen pwoblèm TMJ plis pase gason, ak tèt fè mal tansyon yo se yon sentòm komen nan pwoblèm TMJ ki gen rapò. Si maltèt tansyon ou ki te koze pa TMJ, li anjeneral akòz estrès soti nan misalignment nan jwenti a machwè, ak machwè ak misk ki antoure fè eksperyans estrès akòz move aliyman an. Yon opsyon tretman TMD / TMJ ki soti nan Horizon Dental Care - Pembroke Pines nan Pembroke Pines, FL ka bon pou ou.

Pwoblèm komen pou tretman TMD ak TMJ:

  • Doulè nan machwè
  • Sansiblite nan misk
  • Anfle nan figi
  • Manje, eklate, oswa klike sou son
  • Machwa bloke nan pozisyon
  • Maltèt souvan oswa migrèn
  • Difikilte pou mòde oswa moulen

Nan Horizon Dental Care - Pembroke Pines nan Pembroke Pines, FL, dantis nou yo pral fè yon seri tès pou fè dyagnostik kòz tèt fè mal ou oswa lòt sentòm yo sispèk ki gen rapò ak TMJ. Ou pral resevwa yon plan tretman TMD / TMJ pèsonalize pou remèd kondisyon espesifik ou.

FAQ Tretman TMD & TMJ

Ki pi bon tretman pou TMD/TMJ?

Tretman pral depann de gravite sentòm yo ak kondisyon yo. Tretman ka varye soti nan rekòmandasyon medikaman san preskripsyon ak aparèy tankou gad lannwit. Gen kèk pasyan ki ka bezwen medikaman sou preskripsyon oswa nan tretman biwo ki gen ladan travay dantè oswa lòt pwosedi ki pa chirijikal.

Ki sentòm TMD/TMJ yo ye?

Sentòm TMD/TMJ ka gen ladan malèz nan figi ou oswa nan rejyon jwenti machwè ou, difikilte pou louvri bouch ou lajè, nenpòt bwi tankou klike oswa eklate, ak oswa enflamasyon sou bò figi ou.

Èske TMD/TMJ ale san tretman?

Minim doulè TMD/TMJ pral tipikman ale san tretman. Nou rekòmande pou diskite sou sentòm ou yo ak doktè ou pou devlope pi bon kou tretman pou anpeche pwoblèm kontinyèl yo.

Rele Horizon Dental Care - Pembroke Pines nan Pembroke Pines, FL jodi a nan (954) 546-7017 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Pembroke Pines, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Pembroke Pines nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 546-7017 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR